WEBCON BPS e-Doręczenia

 • Opis i funkcje
 • Do pobrania

WEBCON BPS e-Doręczenia


e-Doręczenia to usługa przyjaznego i bezpiecznego doręczenia elektronicznego, równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadać adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.
WEBCON BPS e-Doręczenia

Najważniejsze funkcje e-Doręczenia

 • skuteczna i równoważna prawnie z przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru obsługa korespondencji drogą elektroniczną.

Korzyści

 • powszechnie dostępny w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE) jeden adres do doręczeń elektronicznych,
 • skuteczna ochrona przesyłanych dokumentów elektronicznych przed ryzykiem utraty lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany,
 • zapewnienie natychmiastowych dowodów doręczenia dokumentów elektronicznych,
 • pewność co do początku biegu terminów, skuteczności zawiadomień i wezwań,
 • oszczędność wynikająca z wyeliminowania czynności związanych z procesami druku, konfekcjonowania korespondencji oraz czynności logistycznych,
 • możliwość wysłania lub odbioru korespondencji za potwierdzeniem odbioru drogą elektroniczną o dowolnej porze każdego dnia tygodnia i z dowolnego miejsca.

Funkcjonalność integracji z WebCon

 • wysyłanie wiadomości PURDE i PUH (nadawcą PUH może być wyłącznie podmiot publiczny),
 • automatyczny import wiadomości ze skrzynki,
 • obsługa wyszukiwarki BAE przy wysyłce PURDE,
 • obsługa wielu skrzynek oraz zarządzanie uprawnieniami do skrzynek,
 • możliwość integracji z istniejącymi aplikacjami do obsługi kancelarii w WebCon.

Dane rejestrowe


B2B Soft sp. z o.o.
41-813 Zabrze
ul. ELZAB 1

NIP: 6482258880 REGON:273856637
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000151637
Kapitał Zakładowy 465.000,00 PLN

Kontakt


601 546 861
607 174 926
biuro@b2bsoft.com.pl
pon.-pt. : 8.00 - 16.00

Zaloguj się