• Opis i funkcje
 • Do pobrania

WEBCON BPS Obieg wniosków urlopowych


Obieg automatyzuje proces wnioskowania o udzielenie urlopu i akceptacji urlopu przez przełożonego. Zastosowanie obiegu wniosków urlopowych poprawia komunikację z pracownikami w przypadkach, gdy pracodawca nie chce wdrażać modułów typu e-pracownik.
WEBCON BPS Obieg wniosków urlopowych

Najważniejsze funkcje

 • określenie planów urlopowych,
 • bieżąca informacja o wykorzystaniu i statusie ilości dni urlopowych,
 • weryfikacja terminu, w oparciu o wnioski urlopowe w dziale,
 • skierowanie wniosku do akceptacji przełożonego,
 • zawiadomienie działu kadr o zaakceptowanym urlopie,
 • eksport wniosków do systemu kadrowo-płacowego,
 • obsługa wszystkich rodzajów urlopów,
 • automatyczne ustawienie nieobecności pracownika w kalendarzu ME,
 • automatyczne ustawienie zastępstwa na czas urlopu.

Korzyści

 • przekształcenie wykonywanych fizycznych zadań w procesy cyfrowe,
 • dzięki systemowej kontroli procesowania wniosków pewność, że żaden dokument nie zostanie przeoczony,
 • uproszczenie składania wniosków urlopowych,
 • wybór rodzaju urlopu ze słownika urlopów zawierającego definicje dostępnych rodzajów urlopu,
 • zmniejszenie czasu obsługi wniosku,
 • pracownicy zdalni nie muszą dostarczać papierowych dokumentów do działu HR,
 • wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości danych w zakresie liczby dni przysługującego urlopu,
 • łatwość sprawdzenia wykorzystanych dni urlopowych i pozostałego limitu zarówno przez przełożonego, jak i pracownika.

Dane rejestrowe


B2B Soft sp. z o.o.
41-813 Zabrze
ul. ELZAB 1

NIP: 6482258880 REGON:273856637
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000151637
Kapitał Zakładowy 465.000,00 PLN

Kontakt


601 546 861
607 174 926
biuro@b2bsoft.com.pl
pon.-pt. : 8.00 - 16.00

Zaloguj się