Inwentaryzator CE

Terminal ze skanerem kodów kreskowych pomaga spisać inwentarz

  • Opis aplikacji
  • Warunki licencji
Korzyści z zastosowania Inwentaryzatora CE
  • bezbłędnie i szybko wykonany spis z natury
  • tanie i łatwe w przygotowaniu etykiety inwentarzowe
  • skrócenie czasu i zmniejszenie kosztu inwentaryzacji

Inwentaryzator CE jest rozwiązaniem przeznaczonym do wykonywania spisu inwentarza za pomocą elektronicznych arkuszy inwentaryzacyjnych na terminalach windowsowych z czytnikiem kodów kreskowych. Program składa się z dwóch części, jedna na komputerze z bazą inwentarza, przygotowuje arkusze spisowe i odpowiada za ich edycję, a druga na terminalu pobiera arkusze spisowe, wypełnia je danymi spisowym i gotowe wysyła na komputer w celu przetworzenia do wydruku i podpisu.

Źródłem bazy inwentarza może być plik tekstowy z danymi wyeksportowanymi z systemu Środków Trwałych, które wczyta Inwentaryzator CE. Dla niewielkich ilości inwentarza można utworzyć taką bazę ręcznie. Ilość i rodzaj informacji dotyczących inwentarza są nieograniczone, bowiem strukturę danych określa użytkownik.

Po wprowadzeniu do programu danych o inwentarzu, można wydrukować etykiety inwentarzowe. Wybiera się jeden z dwu dostępnych rozmiarów etykiet, określa się zawartości trzech pól opisowych etykiety i można je drukować na drukarkach laserowych (A4) oraz na drukarkach termotransferowych.Po oznaczeniu inwentarza etykietami z kodem kreskowym można przystąpić do wykonania spisu z natury za pomocą terminali. W tym celu należy utworzyć w programie nowy arkusz spisowy i dodać do niego inwentarz. Arkusz pobiera się na terminal i przystępuje się do spisu z natury. Arkusz na terminalu, spisany w pełni lub częściowo, można wysłać na komputer. Wypełnione arkusze można drukować jako arkusze spisowe i wykazy różnic spisowych.

Wersja testowa programu pozwala sprawdzić możliwość importu 20 pozycji inwentarzowych, wydrukować etykietę testową, wprowadzić dane spisowe i wydrukować dokumenty spisowe. Łącze do instalatora jest dostępne na stronie Instalatory.

Przykładowe ekrany aplikacji
Licencja na nazwanego użytkownika (firmę) nie jest ograniczona czasowo i pozwala zainstalować program na dowolnym komputerze z systemem Windows desktop (od Visty wzwyż) i na dowolnej ilości terminali z systemem Windows Embedded (wersje 5 lub 6) należących do Licencjobiorcy. Licencja uprawnia do bezpłatnej aktualizacji programu do nowszej wersji.

Wersja demonstracyjna programu ma ograniczenia funkcjonalne, polegające na ograniczeniu ilości inwentarza jaki można zarejestrować oraz wydruku etykiet do jednej pozycji. Generowanie klucz licencyjnego wymaga podania nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP. Ze względu na powiązanie licencji z numerem identyfikacji podatkowej Licencjobiora nie może jej odsprzedać innej firmie.

Dane rejestrowe


B2B Soft sp. z o.o.
41-813 Zabrze
ul. ELZAB 1

NIP: 648-225-88-80 REGON:273856637
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000151637
Kapitał Zakładowy 800.000,00 PLN

Kontakt


+48 32 3706 313; 601 546 861 - sprawy handlowe
+48 32 3706 314 - sprawy techniczne
biuro@b2bsoft.com.pl
pon.-pt. : 8.00 - 16.00